כרגע גלישה

פברואר 2016

לנחות בישראל

WARNING: my Hebrew is still work-in-progress and I have a frightening feeling that it might always be; that's why I'm using you as a crash dummy for my practice. This means that reading it can make you temporarily blind or swear madly for days while sitting on the toilet. By continuing you accept the above risks and hopefully you'll choose to help me improve by means of (hopefully polite) suggestions and advice. זהירות: העברית שלי בתהליך למידה  ויש לי פחד שתמיד יהיה כך; זאת הסיבה למה אני משתמש בכם כדמה לתרגילי התרסקות. זאת אומרת שלקרוא את זה יכול לגרום לכם לעיוורון זמני או לקלל כמו משוגעים למספר ימים כאשר יושבים …